Historie Pamětní síně

Vznik pamětní síně spadá do 60. let 20. století, kdy pan Josef Karásek se svými spolupracovníky začali shromažďovat dokumenty, informace a předměty, které vypovídaly o životě našich předků. Jeho přičiněním vznikl i cenný spis "Kapitoly z historie Mýta", který se kromě obecních kronik stal základním materiálem o historii Mýta. Je k nahlédnutí v pamětní síni a v knihovně.


V roce 1969 pak byla otevřena "Památková síň" v budově městského úřadu. Pořádaly se zde i výstavy obrazů. V roce 1974 však byla síň uzavřena a sbírka byla umístěna ve skladu MěÚ.

Znovuobjevení se historické předměty dočkaly až v roce 1995. Tehdy se nelehkého úkolu ujali manželé Zdeňka a Josef Beranovi a u příležitosti 700 let od první písemné zmínky o Mýtě (r.1296) připravili výstavu "700 let Mýta" v prostorách bývalého Domu mládeže. K tomuto výročí byla vydána také publikace "700 let Mýta 1296 - 1996". Výstava byla otevřena na podzim roku 1996 a kromě manželů Beranových se na její instalaci podíleli i další dobrovolní spolupracovníci - Hedvika Hošková, Marie Humlová, Marta Pálková, Jaroslava Roučková, Věra Hrbková, Zdeňka Krečková a další učitelé ZŠ Mýto. Výstava se ukázala jako velmi zdařilá a bylo rozhodnuto, že v přízemí bývalého Domu mládeže zůstane jako trvalá expozice o historii Mýta.

Jak šel čas, ukázalo se, že je potřeba najít nové prostory pro lékárnu v Mýtě, a nejvhodnější byly právě místnosti, kde byla umístěna pamětní síň... Tak nastalo stěhování, sice jen do vedlejších místností, ale bylo třeba znovu upravit celou expozici a zase to byli dobrovolní nadšenci v čele s manželi Beranovými, kteří se pustili do práce. Nově instalovaná expozice byla otevřena v r.1999.

Po 12 letech, v r.2011, se situace opakovala. Tentokrát bylo potřeba uvolnit prostory v přízemí Domu mládeže pro zřízení ordinace praktické lékařky a pamětní síň získala prostory v 1. poschodí, vedle knihovny. Poslední návštěvníci shlédli starou expozici v květnu 2011 a v červnu už se znovu stěhovalo. Úprava trvala celý rok. Bylo potřeba umístit další získané historické předměty a předělat celou expozici tak, aby odpovídala novým podmínkám. Na instalaci se podíleli Jaroslava Roučková, Marta Skálová, Jaroslav Kasík a Gita Schneiderová. První návštěvníci přišli do pamětní síně v červnu 2012 a byli to žáci 1. - 5. třídy ZŠ Mýto. Slavnostní otevření pro veřejnost se konalo u příležitosti Anenské pouti 29. 7.2012.

Materiály, nashromážděné od vzniku pamětní síně:

 • historie Mýta od nejstarších dob
 • historie mýtské farnosti
 • mýtská řemesla a živnosti (cvočkařství, slamárenský průmysl apod.)
 • domácnost, obchod a hospodářství našich předků
 • příběhy mýtských domů (historie, fotografie)
 • 1. a 2. světová válka
 • mýtští legionáři
 • historie a současnost ochotnického divadla
 • loutkové divadlo
 • historie kulturních a sportovních spolků (DTJ, Sokol, Slavoj)
 • historie hasičského sboru
 • mýtská škola a školka dříve a dnes
 • dějiny mýtských májů
 • staré pohlednice, mapy a místní názvy
 • význačné osobnosti a mýtští rodáci
 • vystěhovalectví
 • dokumentace nejstarších mýtských domů od historie po současnost